>

Брайт Лайт ООД взе участие в COPI'S - международна специализирана изложба за  рекламни и печатни комуникации. Събитието се проведе в периода 16 -18 октомври 2012 г. в Интер Експо Център – София. Партньори на изложбата бяха Българската асоциация на производителите на рекламно-информационни елементи /БАПРИЕ/ и Българска асоциация за съвременна графика и печат /БАСГП/.