>

Брайт Лайт ООД е прието като асоцииран член на Българска Асоциация на Производителите на Рекламно Информационни Елементи.