1. Наредба за рекламната дейност на територията на община Стара Загора
  2. Реклама ЕКСПО